SECUTEC Sp.z o.o.
ul. Kuziennicza 5
59-400 Jawor

Sekretariat
Ewelina Tomaszewska
tel: +48 76 878 10 22
tel: 663 330 036
e-mail: e.tomaszewska@secutec.pl

Fax: : +48 76 870 46 20
e-mail: biuro@secutec.pl

NIP 899-25-57-111
REGON 020211371

Zarząd:
Jan Dröge - Prezes Zarządu

Liliane Krafczyk - Dyrektor Generalny – Prokurent
Tel: 668 330 172
e-mail: l.krafczyk@secutec.pl

Dział Handlowy:
Krzysztof Olszowy – Kierownik Działu Handlowego
Tel: 668 330 171
e-mail: k.olszowy@secutec.pl

Dział Realizacji Inwestycji:
Marta Kumańska - Kierownik Zarządzający Działem Realizacji Inwestycji
Tel: 668 330 170
e-mail: m.kumanska@secutec.pl

Andrzej Gołaski - Kierownik Budowy
Tel: 663 330 034
e-mail: a.golaski@secutec.plTreść wiadomości:
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:


Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000250468
Kapitał zakładowy 100 000,00 PLN

Nr konta złotówkowego:
Bank Zachodni WBK S.A.
56 1090 2066 0000 0001 1449 0216